Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zajímavosti a vodníci na výletech od 19.4.2014 do 28.5.2014

 

6. ... 28. 5. 2014 ...... přes Ženskou Bídu k opuštěné Janské studánce

Snad nebude pršet věčně, když nasedáme na "bejky". Chci dnes ukázat souputnici....... kde je ta Ženská Bída. Bude to dnes trochu delší projížďka.

p5280060.jpg 

... kol Vízmburku / 28.5.2014 /

Mihneme se okolo Vízmburku, zdoláme Králův kopec u Havlovic a pak už jen Libňatov, Maršov, Kyje, Brusnici ..... k návrší jemuž dnes říkáme Výšinka. .... nyní součást Hajnice .

p5280061.jpg 

... před námi Výšinka neboli Ženská Bída /28.5.2014/

Osada Výšinka byla založena někdy v první polovině 19. století .... a protože muži od rodin často chodili za prací .... ženské zůstávaly samy doma a říkaly : " to je bída to je bída ! " až z toho byla Nová Bída, Malá Bída / založena 1840 / či Ženská Bída. Na starých mapách s německým názvem Weiberkränke. Souputnice žasne, tak často zde projíždíme a ... ještě nikdy jsi mi neřekl, že tady je taková Bída. Asi tam je bída stále .... usuzujeme podle kapličky Sv. Rodiny z roku 1897, stojící prý na místě bývalého větrného mlýna .... hned vedle motorestu.

p5280063.jpg p5280066.jpg p5280064.jpg

... kaplička na Ženské Bídě ... to je bída ...bída / prý byla v 80. letech min. stol. vykradena - ale od té doby !? /  fota 28.5.2014

Kaplička je dočista zdevastovaná .... a že zde stál větrný mlýn / stržen okolo roku 1895 / to také nějak nesouhlasí neb na starých mapách jsou zakresleny dokonce 3 mlýny ?! Dva z nich byly při větrné smršti v roce 1859 silně poškozeny. Ale až za rozcestím na Žďár a Hajnici ..... takže to zkusíme někdy vypátrat jak to vlastně bylo.

zenska-bida-mapa.jpg 

... stará mapa s označením místa kapličky a 3. mlýnu větrných

Loučíme se s kapličkou a sjíždíme k osamocené bývalé hájence č.160 ...... dnes přestavěna a bez náznaku zajímavosti. Však Evě sděluji, že v této hájence  - domečku prý stále a stále "straší " !

p5280072.jpg 

... bývalá hájenka č.160

Podle různých dohadů je to proto, že .... 1. na místě tom stála nejprve stará dřevěná hájenka, kde žil místní hajný. Když zemřel pochovali jej do hrobu hned vedle stavení. Hájenka časem sešla a byla zbořena a nad hrobem vystavěna nová. A právě duch tohoto hajného vyvádí ty nepravosti. ..... 2. prý v tom domě byla spáchána nějaká dávná hrozná vražda a zavraždění nemají pokoje. .....3. z nedávné historie tam prý zlí Němci za války zavraždili celou žijící rodinu...... 4. po válce zase tam postříleli ty Němce 5. dokonce nedaleko je též "smírčí" kříž - místo těžkého úrazu lesáka  ..... Jisté je jen to, že to strašení se projevuje nejčastěji stísněnými pocity uvnitř domu,  spouštěním signálního zařízení bez důvodu, , škrábáním a klepáním na dveře, ťukáním na okna / i v 1. patře ! /, v kuchyni samo od sebe haraší nádobí, vidličky a nože mění svá místa, stále se něco ztrácí atdp. Dům kvůli tomu stále mění svého majitele či je často vykrádán. Nevěřící však říkají, že dům je jen postaven na bažinách, vedle hlavní silnice, nebo tam jen rejdí potkani a myši - proto to šramocení, vrzání, bouchání a skřípání. opouštíme toto strašlivé místo a lesem se dostáváme do obce Kocbeře, kde cestou nad továrnou přijíždíme k vojenskému hřbitůvku z války v roce 1866.

p5280074.jpg kocbere-sena.jpg

... Kocbeře - továrna dnes 28.5.2014.... a v roce as 1930

p5280078.jpg kocbere-voj.-hr..jpg

voj. hřbitov dnes 28.5.2014 .... a v roce as 1910

Netrvá to pak dlouho a jsme v místech bývalých malých lázní, kde léčivá voda byla známa už od roku 1506.

p5280081.jpg

.... přijíždíme k Janské studánce 28.5.2014

 Během let se nad pramenem vystavěla malá kaplička, byl zřízen hostinec, ubytovna a opravdové lázně zvané podle majitele Beranovy neb od roku 1890 též německy Gutenbrunn / Dobrý pramen / a teprve v novodobé historii místo dostalo název Janská studánka. Pamatujeme ještě v provozu bývalý Beranův hostinec, který  mezi válkami provozoval hostinský  Tomman ..... ale jen jako součást rekreačního zařízení / pionýrského tábora /. Občerstvení fungovalodo asi roku 1990, pak celé zařízení, včetně chatek se stalo majetkem založené s.r.o.

janska-studanka-toman-hosp..jpg janska-studanka-tomanova-hosp..jpg

... lázně jehličnaté, kyslíko-uhličité a vanové kdysi

janska-stud.-jid.1925.jpg janska-studanka-2005.jpg

.... kdysi .... a v roce 2005

Od té doby areál chátrá a chátrá, vše padá, chatky v lese zmizely, místo je neudržované, že tam bylo i koupaliště darmo povídat a pramen jsme také nenašli.

p5280100.jpg p5280087.jpg p5280086.jpg

... areál dnes 28.5.2014

p5280091.jpg p5280097.jpg p5280090.jpg

.... prostory dnes 28.5.2014

janska-studanka-tommanova-hosp.jidelna.jpg janska-studanka-tommanova-hosp.vinarna.jpg

.... jídelna ....a vinárna za Berana

p5280103.jpg p5280107.jpg janska-studanka.jpg

... pryč ... okolo "pomníků " chatek ... se vzpomínkou na dětský tábor

Pryč z tohoto místa / dnes snad patří společnosti Carla ze Dvora Králové n.L. / a pokračujeme přes Les Království až do Podhartě, kde na hřbitově zapalujeme svíčky ....

p5280118.jpg

.... svíčky 28.5.2014

....a přes Novou ves přijíždíme k místu jež bylo hromadným hrobem zabitých při pochodu smrti v roce 1945 / Eva nutně musí zavzpomínat na otce, který si prožil pochod smrti - ale v Německu ... z 3500 jich přežilo necelých 500 ! /.

p5280120.jpg p5280121.jpg

... zde byl hromadný hrob z pochodu smrti 1945 v únoru / fota 28.5.2014 /

Do Choustníkova Hradiště přijíždíme nám neznámou lesní cestou ..... byla dosti " hektická " .

p5280123.jpg p5280124.jpg p5280126.jpg

... cesta do Choustníkova Hradiště 28.5.2014

Už se těšíme na občerstvení v Chvalkovicích , pak přes Větrník a sady sjíždíme ke mlýnu v Ratibořicích. Eva překvapuje, protože vytahuje z batohu hrníček a dává jej k jiným / zavedla se taková tradice / na tyčku oplocení.

p5280136.jpg p5280143.jpg

.... u mlýna dát hrníček na plot /28.5.2014 /

Prší a tak za deště se navracíme dom

p5280153.jpg 

... jo, a cestou jsme našli krásného "sírovce oranžovožlutého" - takže večer byly řízky / foto 28.5.2014 /

5. ... 20.května 2014 ..... dnes jedeme za Kašparem a klokanem

Konečně je počasí jak má být a tak hlásím .... dnes vyrazíme za Kašparem a klokanem. Za " kašparem " / šaškem, klaunem či co dřevěným ve Vlkově / jsme už přeci byli .... dí souputnice. Neví, že jde o Kašpara s velkým K ... a dokonce s titulem ing. A tak projíždíme  Burdychův kopec, sjíždíme do Hájku a přes Chlumek se ocitáme u prameníku..... Regnerky a Hronovky v Hronově.

p5200148.jpg p5200151.jpg p5200154.jpg

... k Hájku ... a dál ... okolo křížku na Chlomku / 20.5.2014 /

 Po ochutnání .... Regnerka je lepší !,  odjíždíme na náměstí. Tam požádám souputnici, aby vzhlédla k obloze směrem k zvonici u kostela. ...... ano, zde na obloze létal ve svém aviónu průkopník ing. Jan Kašpar. Tak bylo aspoň zaznamenáno na jedné z pohlednic z té doby.

p5200159.jpg kaspar-hronov.jpg 

... pohled od náměstí ke zvonici dnes 20.5.2014 .... a na pohlednici z roku 1910 s letem Jana Kašpara

Je 20. května a právě tohoto dne roku 1883 se v Pardubicích v hotelu Veselka narodil jeden nadšenec.

kaspar-hot.-veselka-19-00.jpg kaspar-jan.jpg veselka-odstrel.jpg

.... hotel Veselka v roce 1910 ..... Jan Kašpar - aviatik .... hotel Veselka v roce 1972 - demolice

Ten jako první u nás se vznesl s aerem vlastní konstrukce do vzduchu..... Bylo to 13.4. 1910 v Pardubicích, kdy prováděl první " lety " - skoky o délce i několika set metrů. Pak už jen následoval sled veřejných vystoupení po českých i jiných městech / sám však Kašpar říkal, že na 3 starty byla vždy jedna bouračka při, které se i nejednou zranil / .... v našem kraji byl již 3.7. 1910 v Hradci Králové nato v Jaroměři. Zde v Hronově měla být aviatická produkce již 11.9. 1910. K tomuto datu byly vytisknuty i plakáty a vydány pohlednice.

hronov-kaspar-1910.jpg hronov-kaspar-plakat.jpg hronov-kaspar.jpg

... některé z pohlednic a plakát zvoucí na produkci aviatika Kašpara dne 11.9. v roce 1910

Start však byl odložen o týden později na 18.9. 1910 ..... tento den však bylo velice nepříznivé počasí / snad vítr či déšť / a první vzlet nad Hronovem se příliš nevydařilAviatik Jan Kašpar se vznesl, z luk na místě zvaném Příčnice, na svém stroji Bléviot do vzduchu na pouhou 1/2 minutu....... do výšky 10 - 15 metrů. A tím pro množství diváků produkce skončila. Eva hned odporuje ..... a co ten obrázek Kašpara na obloze u zvonice ? Smutně musím vysvětlit, že jde jen o fotomontáž .... jako ostatně u všech vydaných pohlednic letounu nad Hronovem. Ing Jan Kašpar svá veřejná vystoupení ukončil velmi záhy .... ještě 13.5.1911 uskutečnil památný let z Pardubic do Prahy /...................... rychlostí 8 km/hod  uletěl vzdálenost 120 km / ale již od roku následujícího 1912přestává pomalu létat ... i zajímat se o další vývoj letectví. Začíná se starat po smrti otce o rodinný majetek / celkem neúspěšně, dluhy ap. / a  nervově vyčerpán umírá roku 1927.

kaspar-pomnik.jpg kaspar-pam.-deska.jpg

.... v Pardubicích má náš první aviatik Kašpar jeden pomník .......a desku pamětní / na místě kde stál hotel Veselka /

My se vydáváme dál nad Hronov v místa zvaná Příčnice, odkud aviatik vzlétl a kde ..... hronovští nadšenci létaní zřídili ve 20. letech 20. stol. i své první malé navijákové letiště.

p5200167.jpg p5200169.jpg

... louky na Příčnici 20.5.2014

hronov-pricnice.jpg

letiště v Hronově na Příčnici ve 20. letech min. století

Po odpočinku na těchto lukách přijíždíme k obci Žďárky by jsme zhlédli místní zajímavost / upozorňuje na ni i zvláštní značka " Pozor ! klokan 40 m "/ ...... od roku 2013 zde žije při místním občerstvení  malý klokan jemuž dali jméno Eddy.

p5200176.jpg 

Žďárky - cedule Pozor ! klokan

p5200188.jpg p5200197.jpg

... boudička klokana / jméno na cedulce / ...a to je on - Eddy / dne 20.5.2014 /

Ještě jsme se nikdy v této občerstvovací " stanici " nestavili. Dříve zde bylo pohostinství U Škopů !

p5200185.jpg zdarky-hosp.-2012.jpg

... zpět k občerstvení " U klokana " dnes 20.5.2014 .... bývalá hosp. U Škopů v roce 2008

zdarky-hosp.-u-skopa.jpg

... hospoda U Škopů v dobách slávy

 Dovídáme, že klokan se narodil v Belgii a do Žďárek byl dovezen 23.6. 2013. Jedná se o klokana tzv. Bennetův ....menší poddruh tasmánského rudokrkého s hustou srstí, snášející i zdejší chladnější klima. Přejeme, aby klokan dožil zde spousty let pro radost naši i všech dětí .... a hlavně, aby jim neutekl. Jako třeba vloni 9 dní zdárně prchal klokan Joey u Sulejovic na Litoměřicku, či klokan Skippy v Brně nebo nedávno klokan Jáchym v Praze. Pak máme pro sebe zvláštní úkol najít, kde byla ve Žďárkách hospoda U Urbanů .... mysleli jsme, že zde byla na křižovatce ještě hospoda U Kolísků jejíž opuštěnou budovu bylo možno ještě před 25 lety zhlédnout.

zdarky-koliskuv-host..jpg p5200173.jpg

... Kolískův hostinec dříve ...a dnes jen ten křížek zůstal

A o hospodě U Urbanů jsme nikdy neslyšeli ... přesto má k ní Eva jakýsi vztah. Její strejda Ladislav....................... si za manželku totiž vzal Urbana hospodského dceru. Našli jsme to je to stavení č.p. 9 hned za školou.

p5200183.jpg zdarky-hosp.-u-urbanu.jpg

... bývalá hospoda č.p. 9 dnes 20.5.2014 .... a v roce 1912 

 Nám nyní zbývá cesta pohodovou cyklotrasou až na náměstí v Náchodě .... od 11.5. 2014 zde je vkusný pomník spisovatele J.Škvoreckého. A tak si chceme k němu na lavičku aspoň na chvilku přisednout a být ve stínu jeho slávy.

p5200201.jpg p5200204.jpg p5200203.jpg

.... se slavným spisovatelem na lavičce / 20.5.2014 /

Nato směr koupaliště, Červeňák a konečná U Buldy ,...... zhodnotit dnešní výlet.

4. ... 8.5. 2014 .... cesty do Pekla ... a za 60. zakončení povídání o vodnících

Za svátečního májového dne i počasí dojíždíme na Přibyslav by jsme tak nějak kopírovali jednu z cest ... ale opačným směrem / Peklo ... Nové Město n.M. /. Ano, tato ne moc náročná cesta / dnes z větší části  asfalt / byla jednou ze 7 cest z Nového Města do Pekelského údolí. Sjíždíme okolo sochy P.Marie v pohodě.... silnicí / vybudovanou v letech 1938 - 41 /  dolů k vodojemu. Vodojem z roku 1937 navázal na městský vodovod zřízený roku 1896. Ale to již jsme v oblasti části města zvané Leštiny / .. to podle porostu planých lísek /.

p5080047.jpg p5080050.jpg p5080049.jpg

... před námi Přibyslav ... socha P. Marie .... údolí Metuje

 p5080052.jpg p5080056.jpg p5080057.jpg

... začátek údolí ... cesta od Přibyslavy ... k vodojemu

p5080058.jpg

... Leštinská ulice / fota 8.5.2014 /

Vjíždíme do lesa a zastavujeme v ostré zatáčce lesní cesty ... ano tady jsme ještě před více jak 20 lety vídávali pomalu se rozpadávající opuštěnou budovu. Nacházíme jen zbytky zdí a kamenů či terénních náznaků. Je již málo pamětníků, kteří ji pamatují jako prosperující výletní restauraci zvanou " Leštiny ".

p5080061.jpg p5080062.jpg p5080068.jpg

... lesní cesta ... zatáčka ... zbytky zdí

p5080073.jpg p5080065.jpg p5080070.jpg

... tady stála hospoda ! ... kameny ... terénní vlny / fota 8.5. 2014 /

 

nove-mesto-n.m.-hosp.-lestiny-maj..jpg  nove-mesto-n.m.-hosp.-lestiny-pivo.jpg nove-mesto-n.m.-hosp.-lestiny-a.jpg

 .... staré fotografie lesní restaurace "Leštiny"

nove-mesto-n.m.-lestiny-1953.jpg

.... let. snímek z roku 1953 Leštin / hospoda je ten bílý flek v lese na silnicí /

A od této restaurace vycházely další dvě cesty do Pekla .... přes Dolní a jiná přes Horní Leštiny. Stezka přes Horní Leštiny byla sice celkem schůdná ... ale málo známá. Všechny tyto 3 cesty - stezky vedly po stráni nad pravým břehem řeky Metuje. Těsně u pravé strany řeky, po červené turistické značce, je další / dnes nejznámější / již 4. stezka .... prý byla vybudována v roce 1923. Ale v tomto roce 1. září 1923 byla v lázních Rezku nedaleko odtud slavnostně předána další stezka / pro nás 5. cesta / a ..... nazvána po majiteli panství Josefu Bartoňovi z Dobenína....."Bartoňova stezka" . Na odevzdání byl přítomen i se svým bratrem Cyrilem. Stezka vycházela z Rezku do údolí Lipchyně, dál přes obec Lipchyni a Sendraž na Sendražský kopec .... a pak již jen úzkými serpentinami dolů k Bartoňově útulně v Pekle. Měla délku asi 6 km a nazpět se zdatní šplhali na vyhlídku Koníček a přes Přibyslav do Nového Města n.M. .... tou 1. cestou. Přes nový most přes Metuji přijíždíme k nedaleké " Liščí boudě " / již jsme o ní psali / .... bouda tam dávno není, zůstal jen název místa. Dnes zde je nové, turistické odpočívadlo s opodál stojící zvoničkou .... ještě v loni jsme si mohli zazvonit na začátek cesty údolím. Nyní zvonek zcela chybí.

p5080075.jpg p5080078.jpg p5080079.jpg p5080080.jpg

... sjezd k silnici ...přes most ... odpočívadlo u Liščí boudy ... zvonek chybí / fota 8.5.2014 /

Zde se rozmýšlíme jak dál ? Cestu, tedy pro nás 6., podobnou pašerácké stezce vysoko nad levou stráni řeky, těžko prý schůdnou a těžko i hledající se .... zavrhujeme. Rozhodli jsme se pro bývalou vozovou cestu nad nynější silnicí a to proto, že jsme po ní ještě nikdy nejeli. Tato  7. cesta byla v do doby zbudování silnice / v roce 1938 se začala budovat / po levém břehu řeky nejschůdnější a nejkratší spojnicí mezi městem a Peklem .... byla z větší části udělána tzv. štetováním. Štetování byla stará metoda / již od dob středověku / ukládání kamenů vertikálně vedle sebe až do okrajů z velkých kamenů.

peklo-st.-cesta.jpg 

okraj "štetované" kamenné cesty do Pekla

Vjíždíme tedy na tuto cestu zprvu docela pohodlnou ... občas z nánosu vykoukne ono štětování. Pak  je obtížnější a dvakrát nás svede i dolů k silnici .... to bylo zaviněno jak přírodní překážkou / skála / i narušením od výstavby silnice. Nad Černým vírem na Metuji ... z cesty je skála trochu vidět ... si řekneme proč ? Černý Vír. 

p5080084.jpg p5080085.jpg p5080087.jpg

... vjíždíme na starou cestu nad levým břehem Metuje ... zprvu pohodlná

p5080086.jpg peklo-cerny-vir-z-dr.-str..jpg

.. pod námi silnice a Černý vír dnes 8.5.2014 ... staré foto skály Černého víru z levé strany řeky / ...Černý vír : to Vám byl jednou nedaleko odtud v místech, kterému se říká Hradiště starý mlýn. Mlynář měl syna, který se rozhodl vstoupit do vojenských služeb, když Tataři přišli do našich končin. Tataři byli nakonec u Olomouce poraženi a syn se šťastně vrátil domů. přivedl si však s sebou pěkně opálenou ženu se šikmýma očima .... Tatarku. Lidé na ní časem začali pohlížet jako na čarodějku a mlýn začal ztrácet zákazníky. Rodina však držela pohromadě a mladému mlynáři s Tatarkou se narodil syn. Jednou si zase vyšla mladá žena se synkem ke skále nad Metují. Najednou je uchopily něčí ruce a oba je shodili ze skály do silného proudu. Jejich těla se nikdy nenašla  ..... od těch dob se místu kde Tatarka se synkem našla smrt říká Černý vír !

 Konečně jsme v místech, kde se v blízkosti Bartoňovy útulny napojí na Bartoňovu stezku. Jsme v cíli .... v Pekle. Chvíli ještě podebatujeme o dnešní silnici sem vedoucí ... začala se stavět v roce 1938 v červenci. To po vykácení stromů nastoupili v Leštinách stavbaři, kteří postavil přes řeku dřevěný most a počali odstřelovat skály a dělat zářezy i náspy. Všechny práce nakonec zdržela na konec srpna prudká povodeň jež poničila nejen most, ale i již vybudovaná díla .... dokonce voda odnesla stovky a stovky pytlů cementu. Dnes můžeme tuto silnici zařadit mezi další cestu do Pekla .... pro nás  8. Ale to již stojíme pod bývalým pekelským mlýnem / dnes restaurací / u rybníčka s vodníkem vytesaným Janem Markem ..... tady přesně na den, před rokem, začalo naše povídání o vodnících.

peklo-vodnik.jpg 

.... vodník / něčí fotka /

Zavzpomínáme po nakonec  60......... tedy na to množství pověstí a báchorek / mohlo jich být ještě více, ale ... / a novou cyklotrasou honem k občerstvení na "Ostrovech ". Pak už přes Dolní a Horní Rybníky k domovu.

Pzn: .... pozorný si jistě všiml, že najednou fotky z výletu nepokračují ! To proto, že baterie "eksla" !

3. .... 1. Máj 2014 ..... do České Metuje ..... 59. příběhem vodnickým " Vyhnali stařečka "

Tahle cesta na Zděřinu se nedá už ale vůbec vyjet .... tak tedy kousek pěšky ! Pak už nás čekalo jen pár set metrů od Zděřiny do Žďáru n.M. a další okolo hory Ostaš k České Metuji. Vítá nás známý smírčí kříž se svým starým nápisem.... kde lze jen stěží přečísti aspoň MCCCCCI = letopočet 1501. Kříž byl před několika lety zrestaurován .... když tenkrát zmizel, to jsme měli strach, že jej někdo ukradl jako ten kámen U loukotě v Maternici. Kříži se též říká .... Švédský kříž / Schwedenkroeuz / ... podle pověsti zde byl pochován švédský důstojník či vyzvědač. To za 30. leté války

p5010934.jpg p5010935.jpg p5010936.jpg

... cesta ke Zděřině ... tzv. řecký kříž, vzadu Ostaš / jeho nápis se přepisuje takto : " Zde telo odnato zemij Anno MCCCCCI 10. leda Elias Jan syn za zaplatu ji data odpocie v pokoj " ... Eva fotí zepředu já zezadu, kde je vytesána část prchajícího člověka před sekerou /fota 1.5. 2014 /

ceska-metuje-kriz-1940.jpg

.... a tak kříž vypadal v roce 1940

 Pokračujeme dál k místní kapličce P. Marie z roku 1772. V kapličce upozorňuji na sošku P. Marie, která v ní je od roku 1872 ... to tenkrát opravovali kapličku P. Marie Sněžné  pod Hvězdou v Broumovských stěnách a sošku věnovali sem do České Metuje. Obec se dříve dělila na Českou Metuji a Německou / 1938 byla připojena k německé říši / jinak její založení spadá do l. poloviny 13. století. První písemná zmínka o obci pak je z roku 1395 / je uváděna jako villa Methija / někdy se uvádí první zmínka až z roku  1406, kdy je uváděna v urbáři. Nevíme, zda již v něm byla zmínka o zdejším, prý starobylém mlýně, který je u mostu hluboko pod kapličkou.

ceska-metuje-hosp.-od-kaplicky.jpg p5010939.jpg

... pohled od kapličky k místní restauraci / uprostřed / na staré fotografii ... a dnes 1.5.2014

p5010946.jpg p5010945.jpg p5010942.jpg

... kaplička z roku 1772 ... její vybavení ... soška P. Marie

 p5010955.jpg 

...pohled od kapličky do údolí Metuje, most a bývalý mlýn / fota 1.5. 2014 /

My se ale vracíme a kolem místní restaurace vyjíždíme k památné, chráněné lípě malolisté ..... u stavení č.p. 21. Snad podle majitelů se nazývá Berkova lípa. Stáří lípy se odhaduje na více jak 310 let, má skoro 600 cm obvod kmene a její koruna je vysoká asi 30 m. Po prohlídce památného stromu / od roku 1981 / a opodál stojících Božích muk, jedeme konečně k našemu dnešnímu cíli ..... místu, kde kdysi stával starý mlýn.

ceska-metuje-pohled-berkova-lipa.jpg

.... Berkova lípa z protější stráně v roce as 1935

p5010965.jpg p5010961.jpg p5010957.jpg

... Berkova mohutná lípa a vlevo křížek ... kmen s řetězem ... Boží muka / fota 1.5. 2014 /

Od řeky Metuje k němu v vedl dlouhý náhon, který krátce za mlýnem končil zase v říčce .... aspoň tak si myslíme. Dnes má stavení, které stojí na místě bývalého mlýna...... č.p. 81. Prohlížíme trasu možného náhonu i okolí budovy ... zda nenajdeme nějaké pozůstatky mlýna. Je toho poskrovnu .... snad terénní náznaky, zídka či stará vrba apod.

p5010972.jpg p5010974.jpg p5010975.jpg

... Metuje ... tam vzadu as začínal náhon ... a pokračoval ke mlýnu / 1.5.2014 /

p5010985.jpg p5010989.jpg p5010990.jpg p5010991.jpg

... most s budovou č.81 ... zde vedle budovy tekl náhon... zídka a stará vrba ... v trávě schovány možné pozůstatky stavby náhonu a někde v těchto místech bylo i mlýnské kolo

map-ceska-metuje-a.jpg

... stará mapa s vyznačením 1. kaplička. 2. Berkova lípa a 3. znak mlýna - doklad, že v těch místech mlýn stával

Přitom mohu souputnici seznámit s 59. příběhem vodnickým aneb......... Vyhnali stařečka :
I ve starobylém metujském mlýně se rád zdržoval vodník. Byl to prý bratr toho nejstaršího - pekelského vodníka. Starý, prastarý i s těmi kopyty na nohách. Pobýval v lednici a jak mu síly stačily pomáhal mlynáři a to hlavně v zimě, kdy si vzal na starost prosekávání ledu v podkolí, aby kola nezamrzala. Chytal rád ryby a mlynářka je pekla ... jen ty loužičky ji rozčilovaly. Jak šel čas umiňovala si, že se ho zbaví. Jednou zas starému vodníkovi smažila přineseného ohromného kapra. Ten si ho pak pomalu z rendlíku s chutí jedl na lavici u pece. Mlynářka se najednou přitočila a z pece shodila velikou, těžkou palici ... rovnou do rendlíka. Všechno vylétlo do vzduchu .... polekaný vodník, kapr i lžíce s rendlíkem. Vodník, jako za mladých let, vyskočil oknem na vantroky a odtud do lednice se schovat. Když se uklidnil, celý den přemýšlel jak se pomstít. Brzy na to se porouchalo mlýnské kolo a tesaři je celý týden spravovali. Když ho chtěli spustit .... netočilo se, nešlo to !. Okolo chodil pomalu vodník s fajfkou a poškleboval se : ...." Takoví řemeslníci a neumí ani kolo opravit "! To si však tesaři nenechali líbit a pustili se do stařečka pěstmi. Tolika ranám se vodník nemohl ubránit a prosil ať jej nechají. Jen ho pustili, žbluňklo to a vodník zmizel pod hladinou. Od té doby se ve mlýně nikdy neukázal. Časem i mlynářka si na něj vzpomněla a mlynář nejvíce v zimě, ......... když musel ledy v podkolí a z kola vysekávat.!! ............

p5010995.jpg p5010996.jpg p5011001.jpg

... konec náhonu, vzadu č.p. 81 ...ústí do Metuje ...požární zbrojnice / 1.5. 2014 /

U ústí bývalého náhonu do Metuje končíme a kolem požární zbrojnice přes Vlásenku vzhůru a dolů k občerstvení U medvěda pak až na Krkavčinu Jestřebích hor ... následuje už jen sjezd. Tolik prvomájový výlet, který Eva zakončuje slovy : .... A nebylo už těch vodníků ? Dosť bolo vodníkov ! "

2. .... 27. dubna 2014 ..... o jednom hrdinném falzátorovi ... a 58. NE příběh vodnický z Brzic

Netrvá to dlouho a vyjíždíme stráně nad Slatinou n.Ú. by jsme se dostali přes Litoboř na Hořičky ..... a pod touto obcí v části zvané Chlístov začíná příběh o jednom hrdinném falzátorovi.

p4270824.jpg p4270831.jpg p4270828.jpg

.... louky na Slatinou ... Chlístov od smírčího kříže ... pod Chlístovem od Hořiček - místo možného děje dne 5.5.1945 / fota 27.4. 2014 /

Psal rok 1945 a ustupující německá vojska procházejí i tímto naším krajem. Jeden z aktivních brzických občanů dne 4. května se sekerou v ruce zastavil na silnici u obce / dělal záseky / osobní automobil s německými důstojníky. Ti, ač ozbrojení "po zuby",  se "sekery" zalekli ... a prchli do blízkého lesa. S ukořistěným autem si hrdina, den nato - 5. května, vyjel k Hořičkám, aby pod Chlístovem potkal stojící autobus plný německých raněných vojáků .... brzický občan, tentokrát s pistolí v ruce, chtěl i tento autobus zajistit !  Byl však zastřen dávkou z německého automatu.

brzice-kronika.jpg

...úvodní list kroniky Brzice

Tak se podle brzické kroniky / založené roku 1922 / .... ukončil život tohoto odvážného může. Jmenoval se Karel Líbal. Tento, profesí muzejní konzervátor, byl výborný malíř, obchodník se starožitnostmi proslul tím, že .... dovedl padělat vlastně cokoliv / od pravěkých kamenných seker či keltských a slovanských vypálených střepů po moderní kubistické motivy /. Narodil se roku 1899 a žil v Brzicích v chalupě č.p. 79. My jej "poznali" jako spolupracovníka Vlastivědného musea v Červeném Kostelci, který nejen třídil sbírky, ale i  odprodal spolku množství starožitností / litografie, malby, svícny, knihy truhly či kolébku apod. / ..... ale hlavně jej známe z podílu na vzniku opony v červenokosteleckém ochotnickém divadle. To podle jeho perokresby namaloval, v roce 1940, místní malíř  Alois Dobeš velké plátno ..... jako panoráma města Kostelec při pohledu od "Skalky".

brzice-k.libal-opona.jpg brzice-a.dobes-opona-dle-k.-libala.jpg

.... kresba K.Líbala z roku 1937 - Kostelec od Skalky .... plátno / 6x4m / jako opona ochotnického divadla od Aloise Dobeše z roku 1940

brzice-k.-libal-c.k..jpg brzice-k.libal-c.k..jpg

...další perokresby K.Líbala - motivy z městečka Kostelec

maternice-k.libal.jpg brzice-libal.jpg maternice-stud.-skalak.jpg

... obrazy K.Líbala  - " lesní studánka " z roku 1940 = studánka v Maternici a " borovice " ..... a foto studánky v maternici okolo roku 1940

Jako padělatel byl Líbal vzdělaný v mnoha oblastech umění ... a v podstatě se tímto i živil. Se zákonem přišel však ve styk z jiného důvodu. To podle zápisu, v kronice, z roku 1939 ... byli dva brzičtí sousedé zraněni při výbuchu nastraženého "pekelného stroje". Četničtí pátrači z Hradce, Karla Líbala zatkli pro podezření ..... po půl roce byl však pro nedostatek důkazů propuštěn. Těžko dnes soudit jak to jeho další život ovlivnilo. Jisté je, že v té revoluční době v květnu roku 1945 se aktivně tehdejšího dění účastnil / pozn. Brzice patřily v době války k Velkoněmecké říši /. Život mu skončil ve věku pouhých 46 let. ..... Ale to již přijíždíme do Brzic, zastavujeme se u chalupy č. 79 i u pomníčku padlých z Velké i 2. války, kde je na posledním místě napsáno Karel Líbal + 1945  v osvobozeneckém boji.

p4270876.jpg p4270870.jpg p4270869.jpg p4270865.jpg

chalupa č. 79 / dosud je v majetku rodin Líbalů / odshora ... zápraží s číslem ... odspodu ... od hradu / 27.4.2014 /

p4270860.jpg p4270861.jpg brzice-josef-jirasek.jpg

.... pomník odhalený v roce 1931 padlým v světových válkách .... 11 prvních jmen jsou oběti 1. světové  / je zde jméno Josefa Jiráska + 1917 v Jekatěrinburgu, který po sobě zanechal své zápisky z anabáze putování zajatců na Sibiř a zpět - vyšlo i knižně / a 12. jméno K.Líbala 2. svět. války / 27.4.2014 / ... Josef Jirásek + 1917 na následky cholery či tyfu

Sjíždíme dolů na náves .... k malému rybníčku. První zmínka o obci Brzice je již roku 1422 ..... o rytíři Mysliborovi z Brzic. Avšak obec je jistě ještě starší neb se traduje, že chovný rybníček byl zřízen již za časů Karla IV. Uprostřed rybníčku se od roku 1933 nachází malý ostrůvek s vrbou. A na něm ....... je již dlouhá léta / snad od doby jeho velké rekonstrukce v roce 1987 / na plechu namalovaný  rozkošný vodník.

p4270858.jpg

... vodník na ostrůvku

p4270834.jpg brzice-chalupa.jpg

... chalupa za rybníčkem dnes 27.4.2014 ... a někdy okolo roku 1930

brzice-hokej.jpg p4270833.jpg

... rybníček s ostrůvkem okolo roku 1960 / pod vrbou asi vodník ještě není / ... a dnes 27.4.2014

p4270841.jpg brzice-rybn..jpg

náves s rybníčkem, roubenkou a kapličkou dne 27.4.2014 ... a okolo roku 1930 

 Celá náves s rybníčkem, zbylými roubenkami, kapličkou Panny Marie z roku 1764 tvoří nádherné podívání. Jak stvořené pro nějaký ten snad ...... 58. příběh o vodníkovi  ......... Avšak, již před 20 léty jsme se snažili nějakou tu historku o zdejším vodníkovi nalézt, objevit .......  marně! Jediné co se objevilo je zmínka .... o jakémsi vodníkovi jménem Pentlička. Asi proslul jako tisíce jiných tím, že měl ty různobarevné pentle ve veliké oblibě a lákal na ně mladá děvčata. ........ Tolik tedy o zdejším vodníkovi. Nemáme příběh ..... ale nemohli jsme " plechového vodníka " opominout. Někdo říká, že je to jen takový kýč .... však pro nás / a pro děti / nikoliv !!!!! Opouštíme rybníček prohlídkou chalup, kapličky / již dvakrát vykradené / i školy z roku 1881.

p4270842.jpg

... rybníček s vodníkem a roubenkami / 27.4.2014 /

p4270845.jpg p4270849.jpg brzice-kapl.-2007.jpg 

... kaplička z roku 1764 a věžičkou z roku 1929, výklenek nade dveřmi zeje dnes 27.4. prázdnotou, byla v něm vzácná soška Sv. Floriana, kterou zloději a lupiči opomněli v roce 1990 ukrást .... je-li to ta soška Floriánka uvnitř kapličky nevíme .... starší foto z 2006 kde ve výklenku nějaká soška je

brzice-kaplicka.jpg

.. staré foto kapličky ještě s sv. Florianem

 Spěcháme se občerstvit u další vodní hladiny - koupaliště v Mezilesí, pak ještě zastávka v "Kurníku" v Mečově a už jen přes Boušín a jeho lávku vzhůru přes " Potůčky " k domovu.

p4270887.jpg p4270894.jpg p4270896.jpg p4270899.jpg

... okolo kopců Táborů ...k lávce ... a přes potůčky

Tak byl dnešní výlet úspěšně dokončen ..... jen škoda, že jsme se o Karlu Líbalovi / ani jeho fotografii nemáme / či o zdejším vodníkovi nedověděli něco více.

1. ... 19.4. 2014 ..... přírodní zajímavosti u Janovic s ..... 57. historkou vodnickou

S předvelikonoční náladou přijíždíme k obci Janovice a hned u "hájenky" máme první podívání.

p4190613.jpg p4190615.jpg

.... Zadní Hradiště .... "hájenka" na rozhraní Vernéřovic a Janovic / 19.4.2014 /

Pod kopcem Hradiště zadní / 563 m.n.m. / je jen kousek k bývalému mlýnu / už tam léta není, jen rekreační objekty / ......tak tam rostou snad více jak 150 let, dva chráněné buky lesní. U jednoho odhadujeme obvod téměř 5 m a výšku 33 m  a druhý je menší o obvodu skoro 4 m a výška tak nějak 30 m !  Památné jsou od roku 2001.

p4190616.jpg p4190617.jpg p4190620.jpg

... "hájenka " od buků ... u buků lesních ... toť jsou oni /19.4.2014 /

 Takže zcela jistě pamatují i mlýn s pilou, který stával jen o kousek níž při potoku Olšavě či Dřevíči či Janovickém. Tato i později vrchnostenská listová pila patřila k bischofsteinskému panství .... v roce 1905 měla již parní pohon a od roku 1938 byly stroje na elektřinu. Součástí pily byly i další budovy .... pro zaměstnance, zvířata i stodola. Celkem bylo na pile včetně lesních prací zaměstnáno okolo 55 dělníků a dělnic. Šéfem jejich byl do roku 1920 mistr Bittner pak Anton Nový a od roku 1939 Sigf. Bína. Po válce v roce 1947 byl provoz pily zastaven a budova pily i další byly po roce 1955 - 60 zbourány. Co zbylo dnes slouží jako rekreační objekty.

p4190729.jpg p4190731.jpg

.... mlýn a pila v roce 1940 ... a v zimě roku 1947 / budovy ještě stojí /

p4190622.jpg p4190623.jpg p4190624.jpg

.... mlýn - pila dnes 19.4. jako rekreační budovy

p4190626.jpg

... k vidění jsou ještě zbytky zdí a základů zbořených budov /19.4.2014 /

Vydáváme se od budov bývalé pily vzhůru podle potoka, který nám připravil veliké potěšení / ... s podivem, že jsme tento koutek přírody nikdy nenavštívili /. Drápeme se nahoru a potok zde v údolí vytváří tzv. Janovické peřejeVoda potoka skáče přes kameny a balvany, vytváří jezírka i malé vodopády.

Janovické peřeje dnes 19.4.2014 .... ve skutečnosti je to tam hezčí než na našich nezdařených fotografiích !!!

p4190628.jpg p4190630.jpg p4190631.jpg p4190634.jpg

p4190635.jpg p4190637.jpg p4190638.jpg

p4190639.jpg p4190640.jpg p4190641.jpg

.... když taje nebo leje tak tu musí být "mela"

nahoře zjišťujeme, že jsme u zbytků dalšího mlýna a zároveň pily ...... nezbylo nic, krom několika zdí, kamenného můstku, zbytku náhonu apod.

p4190643.jpg p4190645.jpg p4190651.jpg

zbytky zdí ... kamenný můstek ... zbytek náhonu ? / 19.4.2014 /

Jen autobusová zastávka " U pily " nám dává na vědomí, že zde nějaký mlýn stával.

p4190665.jpg p4190735.jpg p4190667.jpg

.... místo zastávky "Pila"  dnes ...a v roce as 1920 ... zastávka "Pila" det.

Jinak se o něm nelze nic dovědět .... Myslet si, že to je bývalý Schrotmühle - drticí mlýn roku 1885 patřící Schubertovi je čilá spekulace. Je zde i malý rybníček spíše tůňka

p4190657.jpg p4190655.jpg p4190662.jpg

... rybníček s můstkem ... celý ... pod vodou zbytek náhonu ? 19.4.2014

p4190663.jpg

... pohled dolů k rozvalinám mlýna 19.4.2014

..... ale o kousek dál je místo, kde dříve byl poslední ..... janovický Mlýnský neboli spodní rybník. A zde se odehrál 57. příběh vodnický............... " O nebojácné děvečce " : ..... V Janovicích u Trutnova byly v dávných dobách 3 rybníky. Dva byly skoro uprostřed obce v blízkosti kostelíka a jeden byl z kraje obce.... poblíž Vernéřovic. Ten byl zdrojem vody pro hned 2 mlýny a pily nedaleko od sebe .

janovice-map.jpg 

... stará mapka s označenými mlýny a s Mlýnským rybníkem / ty dva uprostřed obce již nejsou zakresleny /

p4190676.jpg p4190677.jpg p4190678.jpg

... dno bývalého Mlýnského rybníka dnes 19.4.2014

U tohoto mlýnského rybníka místní lidé nejednou viděli na hrázi sedět hastrmana. Jindy sedával přímo na požeráku či ve vrboví a nebo věšel tam své vyprané prádlo ..... by na sluníčku pěkně uschlo. Když neměl toho moc na práci / třeba čistit náhony k mlýnům, prohánět kapry, vymýšlet legrácky a lotroviny  ap. /  .... tak zase seděl jednou na malé lávce přes potok a číhal jak provést nějakou, aspoň malou lotrovinu. I zrovna šla přes lávku děvečka - dcera zahradníka Franze Schrolla .... tu k ní vodník přiskočil, příšerně se šklebil ...... jak opice a natahoval po ní své dlouhé ruce. Děvečka však měla pro strach uděláno a nahněvaně na něj houkla .... " ty zatracený opičáku, přeci by jsi mě nehodil do vody! " Vodník sebou cukl a nechal ji již v klidu projít. Dokonce od té doby si ji nikdy ani nevšiml ....... i když na lávce sedával velice často dál a dál..................  Tolik příběh a my odbočujeme na stráň nad bývalým rybníkem mlýnským k památné " Šimočkové lípě " u č.p. 389.

p4190670.jpg p4190672.jpg p4190675.jpg

.... Šimočkova lípa .... kmen ... opodál též "velikáni " 19.4.2014

Tato lípa srdčitá je zcela jistě stará též takových 135 let, obvodu určitě 5 m a výšku odhadujeme na 35 m. Odtud se vracíme a pokračujeme do středu obce Janovice / Jannsdorf, Johnsdorf, Jansdorf - první zmínka r. 1542 / , kde nás vítá kaple z roku 1752 .... Sv. Antonína Paduánského, před ní stará škola / z roku 1819 / i pomník obětem světových válek a za ní hasičská zbrojnice. na druhé straně silnice je obchod s odbočkou k místním vlakové zastávce z roku 1909.

p4190688.jpg p4190680.jpg p4190737.jpg

... kaple ... škola a mezi tůjemi památník ... kaple v roce 1913

p4190681.jpg janovice-pomnik-ab.jpg

Janovice pomník dnes 19.4.2014 ... a asi v roce 1930

p4190734.jpg p4190679.jpg 

....zbrojnice, kaple, škola r. 1920 ... a dnes 19.4.2014

p4190685.jpg janovice-reznictvi--kaple-1941.jpg

.... nalevo obchod , dříve řeznictví napravo kaple dnes ...a v roce 1941 

Tato cesta vlastně byla kdysi dávno........... dělicí hrází mezí horním a středním rybníkem v Janovicích.

p4190700.jpg p4190701.jpg

.... z cesty k vlakové zastávce - vlevo bývalý prostřední ryb. ...... vpravo horní rybník / vzadu hospoda U Tyšerů

Eva se nemůže dočkat občerstvení o 150 m výše v hospůdce " U Tyšlerů ".

p4190693.jpg 

U Tyšerů 19.4.2014

Piva byla jako křen ..... ale rychle zpět přes "vernéřovické stráně", okolo Kuprovky, vzhůru k Lotrandovi na Odolově / ... dáme si jen jedno, bude as pršet / okolo bývalé hospůdky Na Veselce, přes " skalku ""semafory" na Horní Rtyni ..... dále na Brodky ......

p4190703.jpg p4190716.jpg p4190714.jpg

.... "vernéřovické stráně" ... "skalka" ... za Veselkou dne 19.4.2014

...........ale to už jsme skoro doma.